De werking van een zonneboiler in 5 stappen

Iedereen heeft wel al van zonneboilers gehoord. Vaak wordt dan de link gelegd met fotovoltaïsche zonnepanelen. Onterecht, want de werking van een zonneboiler verloopt immers heel anders dan die van gewone zonnepanelen. In 5 stappen komt u te weten hoe een zonneboiler werkt en hoe hij u kan helpen besparen op uw energie-uitgaven.

Stap 1: Zonlicht wordt omgezet in warmte

Bij een zonneboiler komt heel wat meer kijken dan bij een fotovoltaïsche installatie. Zo bestaat een zonneboiler uit thermische panelen, leidingen, een voorraadvat en de onontbeerlijke regeleenheid.

Het ene zonnepaneel is trouwens het andere niet. Thermische zonnepanelen, waaruit een zonneboiler energie haalt, werken heel anders dan fotovoltaïsche installaties. Die thermische panelen – ook wel zonnecollectoren genoemd – zetten de zonnestraling om in warmte in plaats van elektriciteit. Een vloeistof brengt die warmte via een buizensysteem naar een voorraadvat (de eigenlijke zonneboiler).

Stap 2: Vloeistof transporteert warmte naar voorraadvat

De vloeistof die constant in de leidingen tussen de zonnecollector en het voorraadvat circuleert, neemt warmte op in de collector en geeft die af aan het water in het voorraadvat. De afgekoelde vloeistof wordt vervolgens terug naar de collector gepompt om opnieuw op te warmen.

Stap 3: Voorraadvat houdt warmte vast

Het voorraadvat houdt de warmte vast tot u warm water nodig hebt. Op zonnige dagen kan de zonnecollector het water in het voorraadvat tot 60° Celsius of meer verwarmen.

Stap 4: Ingenieus systeem regelt afkoeling en opwarming

Is de temperatuur in de zonnecollector hoger dan in het voorraadvat, dan zet de regeleenheid de pomp in werking. Zo wordt de zonnecollector door het koude water gekoeld en vloeit tegelijk nieuw warm water naar de zonneboiler. In de zomermaanden kan de temperatuur in de zonnecollector immers hoog oplopen. In de winter beschermt de regeleenheid het buizensysteem dan weer tegen bevriezing.

Stap 5: Naverwarming helpt op grijze dagen

Maar wat nu als de zon helemaal niet schijnt? Op kille, grijze dagen raakt het water in het voorraadvat immers te weinig opgewarmd. Dan springt een systeem van naverwarming de zonneboiler te hulp. Het koude leidingwater stroomt uit het voorraadvat naar de warmwaterkraan en wordt onderweg verder opgewarmd via bijvoorbeeld de ketel van de centrale verwarming.

Maar zelfs als het weer wat tegenvalt, dan kunt u met een zonneboiler jaarlijks toch nog een aardige som besparen. Bij een hoog verbruik kan de besparing tot 1000 euro oplopen.

Wil u ook geld besparen met een zonneboiler?

Vraag gratis offertes aan bij erkende zonneboiler installateurs.