Heeft u een bouwvergunning nodig voor een zonneboiler?

Sinds 2008 is er een voorstel goedgekeurd waardoor zonnepanelen en zonneboilers op daken niet langer een bouwvergunning nodig hebben. Wat was de vorige regelgeving? Wat houdt “vrijgesteld van een bouwvergunning sinds 2008” precies?

Regelgeving voor 2008

Het een algemeen gegeven: Meer en meer mensen plaatsen zonnepanelen of zonneboilers op hun dak. Voor 2008 was het niet altijd even duidelijk of ze er een bouwvergunning moesten voor aanvragen. Die regelgeving was omslachtig en complex, aangezien er tal van uitzonderingen waren. Zo was er bijvoorbeeld geen vergunning nodig bij een plaatsing op een plat dak. Wanneer de panelen maximaal 20 procent van het dakoppervlak innamen op een schuin dak, moest er ook geen vergunning aangevraagd worden. Daarbij moest wel rekening gehouden worden mt verkavelingsvoorschriften die bijkomende beperkingen of verplichtingen konden opleggen. Er kon een verkavelingswijziging worden aangevraagd, maar meestal was dit een te omslachtige procedure.

Wat is de regelgeving nu?

De eigenlijke vrijstellingsregeling kwam er pas vanaf 1 december. Toen werd beslist dat zonnepanelen en zonneboilers op een plat dak enkel vrijgesteld werden van een bouwvergunning als ze maximaal 1 meter boven de dakrand uisteken. Bovendien is er ook een vrijstelling mogelijk bij berschermd erfgoed, dan is er een machtiging nodig van het agentschap Ruimte en Erfgoed.

Waar moet u zich aan houden indien u een zonneboiler installeert?

1. Het is belangrijk dat u de themische zonnepanelen of zonnecollectoren op het bouwwerk zelf plaatst.

2. De panelen die op de woning geplaatst zijn mogen enkel gebruikt worden om energie op te wekken of water op te warmen. Ga zeker na wat de uitzonderingen zijn op de regels, want in sommige gevallen mogen zonnepanelen ook op een garage geplaatst worden of op een andere woning.

3. Bij een schuin dak mogen zonnepanelen niet uitsteken. Ze moeten even groot zijn als die van het dak waarop ze geplaatst worden en met andere woorden dus binnen het dak blijven.

4. Bij een plat dak mogen de panelen maximaal even hoog zijn als de dakrand. Even een voorbeeld ter illustratie: Bij een dakrand van 20 cm mogen zonnepanelen slechts 20 cm hoog zijn. Mochten panelen hoger zijn dan de dakrand moet er een bouwaanvraag worden ingediend.

Het is aangeraden om even langs het gemeentehuis van uw gemeente te gaan om na te gaan of u voldoet aan alle regels en uitzonderingen. Laat u bij de beslissing voor een zonneboiler ook steeds bijstaan door een specialist, zo weet u welke mogelijkheden er bestaan.