Wat is een zonnecollector?

Met thermische zonnepanelen of zonnecollectoren wordt zonlicht opgenomen en omgezet in warmte. De omzetting van zonlicht naar electriciteit gebeurt door zonnecellen in zonnepanelen. De collector is met andere woorden het belangrijkste onderdeel van de zonneboiler.

Principe van een zonnecollector

Wanneer een metalen voorwerp een tijdje in de zon ligt, wordt het warm. Zonnecollectoren maken eigenlijk gebruik van hetzelfde principe. Een zonnecollector is een metalen voorwerp waar een vloeistof of medium door stroomt om zo de gewonnen warmte af te voeren.

Soorten collectoren

Vloeistofcollectoren

Deze collectoren bevatten een vloeistof dat warmte opneemt van de collectoren en vervolgens afgeeft aan het water in het opslagvat. Er zijn twee soorten vloeistofcollectoren:

Vlakkeplaatcollector

Een vlakkeplaatcollector bestaat uit een afdekplaat, een absorberplaat, watervoerende pijpen met glycolvulling en een isolerende bak. De absorberplaat, een zwarte plaat, is het hart van de vlakkeplaatcollector. De plaat bestaat uit koper of aluminium. Omdat de absorberplaat in een isolerende bak ligt, neemt hij meer warmte op dan hij afgeeft aan de omgeving. Hierdoor stijgt de temperatuur van de absorber.

Om de warmte van de absorber te gebruiken zijn er op de achterkant leidingen gemonteerd waar een vloeistof door loopt. Deze vloeistof circuleert tussen de collector en de boiler. Hierdoor wordt water opgewarmd.

Vacuümbuiscollector

Dit thermisch paneel bevat vacuümbuiscollectoren of heat pipes. Het is een verzameling naast elkaar geplaatste buizen van glas. De buizen bestaan uit dubbel glas en zijn vacuüm getrokken. Het principe is vergelijkbaar met een thermoskan. De warmte wordt behouden door het vacuüm tussen de binnenbuis en de buitenbuis. Het water loopt direct door de buizen waardoor het opwarmt.

Luchtcollectoren

Een luchtcollector of warme-luchtcollector verwarmt meteen lucht in plaats van water. De warme lucht wordt meteen het gebouw in geleid om het te verwarmen. Dit systeem wordt vaker gebruikt voor industriële doeleinden. Deze collectoren kunnen geen warmte opslaan in tegenstelling tot zonnecollectoren in een zonneboiler. Er is dus geen productie van warm water.